top of page

ME (Myalgisk Encefalopati /Kronisk utmattelsessyndrom)

Hva er ME ? 

Kronisk utmattelsessyndrom er en tilstand med unormal anstrengelsesutløst utmattelse som ikke bedres på vanlig måte ved hvile. Det er en alvorlig sykdom med et langvarig forløp. (NHI.no)

Vi kjenner dessverre ikke årsaken til ME, men forskerne mener de kan være mange (NHI.no). Ca 10.000 - 15,000 mennesker har ME i norge ifølge Norges ME-forening. 

Symptomene varierer; 

utmattelse og energisvikt, inluensafølelse, svekket hukommelse, unormal hjerterytme, muskel og leddsmerter, søvnforsytrrelser mm. 

For mer informasjon, ME-Foreningen;

www.me-foreningen.no

Akupunkturbehandling for ME

Akupunktur kan benyttes med fokus på å lindre symptomene til ME, f.eks. smerter, søvnforstyrrelser, depresjon, og energisvikt. 

For mer informasjon, Akupunkturforeningen;

https://akupunktur.no/oppslagsverk/pasientbrosjyre-kronisk-utmattelse-akupunktur/

Jeg har erfart at akupunkturbehandling har god og beroligende effekt og hjelper til å få energien tilbake. 

Hva gjør jeg under behandling? 

Når jeg tar imot en pasient begynner jeg med å stille spørsmål. og setter deretter noen få nåler. Jeg sørger for at pasienten får så lite stimuli som mulig. Lite lyd, lite lys, lite berøring.

Det er fint om en pårørende kan bli med å hjelpe under førstegangskonsultasjon hvis det er behov for dette. 

ME CFS sliten senga
bottom of page