Japansk Kosmetisk Akupunktur

Direkt fra Japan

Utsettes til og med 31. Mars 2021 i forbindelse med inføring av de nye mva regelene.

Ved bruk av så få nåler som mulig kan behandling redusere overbelasting på huden.

Det anbefales ukentlig behandling i ca. 6-10 uker for resultat. Deretter anbefales behandling for vedlikehold hver 2-4 uker.

De som har migrene, høyt blodtrykk eller er gravide må være forsiktig med behandling. 

Ta Kontakt.

Det er viktig å se kroppen helhetlig. Derfor inneholder kostmetisk Akupunktur både ansikt- og kroppsbehandling.